https://www.totalgraphicsolutions.nl/wp-content/uploads/klapperblog.jpg

Wij hebben in overleg met onze klanten ervoor gekozen om ze te interviewen en dit te filmen. Een groot voordeel hiervan is dat zij in eigen bewoordingen vertellen over de samenwerking met ons. De doelstelling
is om deze interviews te delen met de markt om hiermee nieuwe klanten te bereiken en de naamsbekendheid te vergroten.

Voorbereiding:
Om een Interview goed voor te bereiden hebben we een briefing opgesteld waarin de volgende onderwerpen staan omschreven:
• Verwachtingen van beide partijen,
• Welk doel we nastreven,
• Welke vragen er gesteld gaan worden,
• Welke locaties er gefilmd mogen worden,
• Duur van het interview.

Het doel van deze briefing is dat alle betrokkenen op de hoogte zijn van wat er verwacht wordt. Op basis van deze informatie kunnen er voorbereidingen getroffen worden dat uiteindelijk een positieve bijdrage levert aan het eindresultaat.

Praktijk:
De briefing is het vertrekpunt en geeft richting en vorm aan het interview. Tijdens een interview kwamen wij tot de ontdekking dat wij niet vanuit de vraagstelling moesten gaan werken maar vanuit een normaal gesprek waarbij de vragen in de vorm van onderwerpen voorbijkomen. Een groot voordeel hiervan is dat het minder geforceerd is en daardoor natuurlijker overkomt en verloopt. Wil je het resultaat zelf zien? Kijk dan op onze website op de over ons pagina.

Nieuwe perspectieven:
Tijdens het interview en het filmen op diverse locaties hebben wij de klant en haar organisatie nog beter leren kennen. Hierdoor begrijpen wij de klant beter en is onze identiteit binnen de organisatie van de klant gegroeid en komen er plotseling nieuwe projecten vanuit andere invalshoeken.

Conclusie:
De interviews hebben ons meer gebracht dan onze doelstelling. Het heeft ons namelijk ook nieuwe perspectieven opgeleverd en de samenwerking met de onze klant bevorderd en verbreed.