https://www.totalgraphicsolutions.nl/wp-content/uploads/together.jpg

Dat het vreemde tijden zijn, is een understatement die ons momenteel erg bezig houdt en waar al veel over geschreven en gezegd is. De vraag is echter hoe ondergaan wij het Corona virus en hoe kunnen wij een positieve bijdrage leveren in de huidige situatie?

Het jaar 2020 is nog niet voorbij; sterker nog het 1e kwartaal moet zelfs nog afgesloten worden. Wij vertrouwen op positieve berichten en gaan onverschrokken door; geen sluiting (althans niet opgelegd door de overheid) en ook onze leveranciers zijn nog werkzaam. Wij weten dat vele van onze zakelijke relaties in een andere markten verkeren en opereren en dus ook ‘gewoon’ open zijn.

Maar nu het ‘goede’ nieuws:

Deze periode geeft stof (en tijd) tot nadenken en maakt maar weer eens duidelijk hoe kwetsbaar wij eigenlijk als mens zijn. Laten we daar lering uit trekken en vooral met aandacht en liefde voor elkaar (min. 1.5m afstand). De vele goede, spontane en serieuze acties die opgezet worden zijn een goed voorbeeld voor onze maatschappij. Wij hebben onszelf ook aangemeld als vrijwilliger om ons steentje bij te dragen aan kwetsbare en hulpbehoeftigen. Waarom niet? Nu kunnen we iets terug doen in deze rare, onzekere tijd door eenvoudigweg simpele zaken te regelen voor anderen. Zoals boodschappen doen of de hond uitlaten in onze woongemeente. Natuurlijk houden wij onszelf aan de richtlijnen die gelden.

Waar het om draait is dat we klaar staan voor jou, het werk en de maatschappij. We moeten het tenslotte met z’n allen doen zodat we hier weer sterker uitkomen.

Zorg goed voor jezelf, elkaar en het werk!

Ton Koevoet