https://www.totalgraphicsolutions.nl/wp-content/uploads/adult-analyzing-brainstorming-1080865.jpg

Vanuit de Retail werken we al jaren voor diverse bedrijven en dus ook marketingteams waar wij een onderdeel van uitmaken. Om tot de gewenste marketingacties te komen en deze succesvol in de markt te zetten is het van belang dat het marketingteam optimaal functioneert en gedreven wordt door passie.

Vanuit deze passie ontstaat uiteindelijk weer nieuwe marktinformatie dat er weer voor zorgdraagt dat het bedrijf een A-merk in wording is of een A-merk kan blijven binnen haar marktsegment. Verschillende in- en externe specialisten maken deel uit van een marketingteam en het is dan vanzelfsprekend dat iedere specialist hetzelfde doel voor ogen heeft. Hier is dus geen plaats voor eigenbelang. We hebben op deze wijze inmiddels een succesvolle bijdragen mogen leveren aan diverse marketingprojecten. Uiteindelijk wordt de kracht van een marketingteam bepaald door specialisten die openstaan voor samenwerking met een gezamenlijk doel. Als dit niet lukt dan heeft dit invloed op kosten, resultaat en de uiteindelijke marktpositie. Onze conclusie: Breng je toegevoegde waarde binnen het marketingteam op basis van een gezamenlijke doelstelling dan vorm je samen één geheel waardoor het onmogelijke mogelijk wordt.