Ambitie en verandering; Gewoon is toch niet zo maar even gewoon?

Ons kantoor is sowieso nu niet bezig met vakantie omdat wij per 1 juli a.s. gaan verhuizen naar een ander kantoorpand in Eindhoven. Hoe spannend en leuk is dat? Wellicht heeft u daar al over gelezen?

Er is veel regelwerk nodig als je gaat verhuizen naar een ander bedrijfspand; zelfs in dezelfde gemeente. Zoiets eenvoudigs als een internetaansluiting dat tegenwoordig toch gemeengoed is blijkt een harde noot te zijn die door ons gekraakt moet worden. Wat heb je nodig voor een goed werkend internet op een zakelijk adres?. Uit eigen ervaring weten wij nu: “geduld, kennis en vastberadenheid”.

Ons advies als je een nieuwe internetaansluiting moet aanvragen begin dan bij de postcode provider check op het internet (!) dit geeft een overzicht van mogelijke providers in het postcode gebied. Hieruit kun je een keuze maken maar Je blijft natuurlijk wel afhankelijk of de providers al bekend zijn op het adres waar je heen gaat. Het maakt de keuze wel eenvoudiger als dit zo is i.v.m. de installatie tijd en kosten. Tijdens ons onderzoek kwamen we er ook achter dat abonnement prijzen in sommige gevallen extreem uiteen lopen met soms meer dan 50% verschil! Het loont zeker om even verder te (onder)zoeken. Als je rekening houdt met wat gewoon is dan blijkt alles niet zo heel erg gewoon te zijn.

Als het aan ons ligt blijven wij dus ‘gewoon’ bereikbaar tijdens de zomervakantie en onze bedrijfsverhuizing.

Een digitale knuffel voor iedereen op veilige afstand!

TGS Marketing Realisatie Buro

Merian Koevoet

Ervaring koppelen aan behoefte brengt nieuwe inzichten en meer!

Hoe werkt dit in de praktijk? De behoefte ontstaat bij de klant op het moment dat ze voor een marketing vraagstuk komen te staan en hieraan geen volledige invulling kunnen geven. Dergelijke vraagstukken worden regelmatig aan ons voorgelegd en gedeeld .

Voorbeeld: een klant geeft aan zijn assortimentscommunciatie dat via een dealernetwerk wordt aangeboden naar de markt te willen wijzigen in verband met gerichte en efficiënte verkoop. Bewuste klant is een A-merk binnen zijn branche en geeft duidelijk aan op zoek te zijn naar kennis over deze behoefte.

In aansluiting hierop hebben wij een gesprek georganiseerd en daarbij ook een partij uitgenodigd die veel ervaring heeft in assortimentscommunicatie via een dealernetwerk. Het gesprek start met een introductie van wie ze zijn, wat ze doen en hoe het assortiment nu wordt aangeboden met de wensen en visie richting de toekomst. Tijdens dit gesprek werd voor onze klant duidelijk dat de assortimentscommunicatie op basis van thema benaderd dient te worden. Hierdoor ontstaat er een beter overzicht en wordt er doelgerichter gekozen waarna men de diepte in kan aan mogelijkheden binnen dit thema. Ook de partij die we uitgenodigd hadden heeft nieuwe inzichten gekregen op basis dealer-informatie-systemen die ze verder willen gaan onderzoeken om deze mogelijk binnen de eigen branche toe te passen.

Het delen van kennis en ervaring met de juiste partijen brengt niet alleen nieuwe inzichten maar zorgt er ook voor dat men de marketing gerichter gaat toepassen dat tot uiting komt in het resultaat op diverse vlakken.

Mark Peeters

Hoe ondergaan wij het virus dat Corona heet?

Het jaar 2020 is nog niet voorbij; sterker nog het 1e kwartaal moet zelfs nog afgesloten worden. Wij vertrouwen op positieve berichten en gaan onverschrokken door; geen sluiting (althans niet opgelegd door de overheid) en ook onze leveranciers zijn nog werkzaam. Wij weten dat vele van onze zakelijke relaties in een andere markten verkeren en opereren en dus ook ‘gewoon’ open zijn.

Maar nu het ‘goede’ nieuws:

Deze periode geeft stof (en tijd) tot nadenken en maakt maar weer eens duidelijk hoe kwetsbaar wij eigenlijk als mens zijn. Laten we daar lering uit trekken en vooral met aandacht en liefde voor elkaar (min. 1.5m afstand). De vele goede, spontane en serieuze acties die opgezet worden zijn een goed voorbeeld voor onze maatschappij. Wij hebben onszelf ook aangemeld als vrijwilliger om ons steentje bij te dragen aan kwetsbare en hulpbehoeftigen. Waarom niet? Nu kunnen we iets terug doen in deze rare, onzekere tijd door eenvoudigweg simpele zaken te regelen voor anderen. Zoals boodschappen doen of de hond uitlaten in onze woongemeente. Natuurlijk houden wij onszelf aan de richtlijnen die gelden.

Waar het om draait is dat we klaar staan voor jou, het werk en de maatschappij. We moeten het tenslotte met z’n allen doen zodat we hier weer sterker uitkomen.

Zorg goed voor jezelf, elkaar en het werk!

Ton Koevoet

Een goede start met goede voornemens?

Zo hebben wij onszelf in de afgelopen periode een vakantie gegund van vier weken; ja dat is lang! Voor ons heerlijk en gunstig omdat het merendeel van Nederland ook vrij was. Bovendien broodnodig om de batterij weer op te laden na een intensief en succesvol jaar met TGS.

Nu blijkt dat als je jouw werk goed overdraagt het altijd mogelijk is om weg te gaan. Zelfs als zelfstandig ondernemer! De collega’s hebben het meer dan uitstekend waargenomen en 100% gezorgd voor onze relaties. Daarvoor willen wij hen bedanken.

Ons Advies:

• Zorg voor een goede back up, oftewel draag je werk over naar een andere collega.
• Planning is noodzakelijk.
• Informeer de juiste personen over jouw afwezigheid.
• Zorg dat wat je belooft ook gedaan hebt voordat je vertrekt.
• Ga met een gerust hart weg en geniet zodat je uitgerust weer kunt starten.

De volgende vakantieperiode staat al weer voor de de deur: Carnaval of wintersport? Voor ons zijn dit geen belangrijke vragen; wij gaan namelijk nog wel even door. Als jij wel gaat: dan wensen wij jou veel plezier en bovenal kom gezond en uitgerust weer terug!

Op weg naar de lente!

Interviews met klanten bieden nieuwe perspectieven

Voorbereiding:
Om een Interview goed voor te bereiden hebben we een briefing opgesteld waarin de volgende onderwerpen staan omschreven:
• Verwachtingen van beide partijen,
• Welk doel we nastreven,
• Welke vragen er gesteld gaan worden,
• Welke locaties er gefilmd mogen worden,
• Duur van het interview.

Het doel van deze briefing is dat alle betrokkenen op de hoogte zijn van wat er verwacht wordt. Op basis van deze informatie kunnen er voorbereidingen getroffen worden dat uiteindelijk een positieve bijdrage levert aan het eindresultaat.

Praktijk:
De briefing is het vertrekpunt en geeft richting en vorm aan het interview. Tijdens een interview kwamen wij tot de ontdekking dat wij niet vanuit de vraagstelling moesten gaan werken maar vanuit een normaal gesprek waarbij de vragen in de vorm van onderwerpen voorbijkomen. Een groot voordeel hiervan is dat het minder geforceerd is en daardoor natuurlijker overkomt en verloopt. Wil je het resultaat zelf zien? Kijk dan op onze website op de over ons pagina.

Nieuwe perspectieven:
Tijdens het interview en het filmen op diverse locaties hebben wij de klant en haar organisatie nog beter leren kennen. Hierdoor begrijpen wij de klant beter en is onze identiteit binnen de organisatie van de klant gegroeid en komen er plotseling nieuwe projecten vanuit andere invalshoeken.

Conclusie:
De interviews hebben ons meer gebracht dan onze doelstelling. Het heeft ons namelijk ook nieuwe perspectieven opgeleverd en de samenwerking met de onze klant bevorderd en verbreed.

Uit je comfortzone en hoe verhelderend dit kan zijn

Het is een nieuwe ontwikkeling en materie voor ons bedrijf. En daardoor weten wij niet wat ons te wachten staat. Nog meer spanning? Niet voor “mijn” mannen; zij doen net of dit dagelijkse routine is. Wat een heerlijk gevoel dat de opnamen zo soepel verlopen; als je het interview bekijkt (zie uitzendschema hieronder) zie je vanzelf dat de sfeer ontspannen is. Dit komt de opnamen ten goede. Er kan gelukkig ook worden gelachen. Een enkele keer moet een take opnieuw na simpele aanwijzingen van de regisseur.

•   Wees jezelf
•   Presenteer natuurlijk of doe niet anders dan anders
•   Kijk in de camera of langs de camera heen

Mijn conclusie: Kom uit je comfortzone en ervaar hoe andere, leuke taken kunnen zijn. Het is heerlijk om te ervaren en te beleven. Wat nu spannend of eng? Het is juist leuk en bijzonder!

Mérian Koevoet
Cheers!  

Uitzendschema De Barometer, seizoen 1

RTL Z Datum Tijdstip
Zaterdag   26 oktober 2019 16.00 – 16.30 uur
Zondag   27 oktober 2019 10.00 – 10.30 uur
Dinsdag   29 oktober 2019 15.30 – 16.00 uur

We make it possible!

Het nadeel van dit soort omschrijvingen is dat het uitgangspunt richting een advies behoorlijk kan afwijken van de gedachte en beleving van de opdrachtgever waarbij de tijdsdruk toeneemt. Op het moment dat we dit soort omschrijvingen herkennen gaan we direct een afspraak plannen met de opdrachtgever om deze omschrijving face to face door te nemen met als doel de interpretatie te beperken tot een gezamenlijke beleving.

Dit gesprek vormt het juiste uitgangspunt om te werken naar een gericht advies waarbij het onmogelijke mogelijk wordt voor onze opdrachtgever binnen de gestelde wensen en eisen die aan dit project verbonden zijn.  

Prospects koppelen op behoefte brengt voordeel!

Dan volgt de vraag wat doe je met deze mogelijkheden en kansen? Wij passen deze informatie toe om prospects aan elkaar te koppelen of anders gezegd: wij verbinden elkaars behoeften. Voordat we dit doen kijken we naar het type ondernemingen en mensen of deze een mogelijke match hebben buiten de behoefte. De match is belangrijk om de behoefte om te zetten naar een succesvolle invulling. Het voordeel van deze aanpak is dat je gesprek- en vertrouwens partner wordt en het ideale vertrekpunt hebt om beide relaties te bedienen dat uiteindelijk het doel is.

Onze conclusie: Prospecteren vanuit behoefte en dus toegevoegde waarde brengen is voor vele relaties in de huidige tijdgeest een sterke basis voor een lange termijn samenwerking.