De kracht van een Marketingteam

Vanuit deze passie ontstaat uiteindelijk weer nieuwe marktinformatie dat er weer voor zorgdraagt dat het bedrijf een A-merk in wording is of een A-merk kan blijven binnen haar marktsegment. Verschillende in- en externe specialisten maken deel uit van een marketingteam en het is dan vanzelfsprekend dat iedere specialist hetzelfde doel voor ogen heeft. Hier is dus geen plaats voor eigenbelang. We hebben op deze wijze inmiddels een succesvolle bijdragen mogen leveren aan diverse marketingprojecten. Uiteindelijk wordt de kracht van een marketingteam bepaald door specialisten die openstaan voor samenwerking met een gezamenlijk doel. Als dit niet lukt dan heeft dit invloed op kosten, resultaat en de uiteindelijke marktpositie. Onze conclusie: Breng je toegevoegde waarde binnen het marketingteam op basis van een gezamenlijke doelstelling dan vorm je samen één geheel waardoor het onmogelijke mogelijk wordt.  

Nieuwe identiteit door persoonlijke ontwikkeling

Door onze ontwikkeling op zowel persoonlijk als ondernemersvlak zijn we onze bedrijfsidentiteit vorm gaan geven. We zijn gestart met meerdere oriënterende gesprekken binnen en buiten onze doelgroep. Het doel was ons vertrekpunt bepalen. En dit is zeker gelukt. Vanuit deze briefing zijn we in gesprek gegaan met het communicatiebureau. Hier werden we continue uitgedaagd om het ook vanuit andere perspectieven te bekijken. Het mag duidelijk zijn dat dit geen gemakkelijk traject was. Onze grootste frustratie was dan ook het gevoel niet begrepen te worden door het communicatiebureau. Uiteindelijk zijn we nu overtuigd dat dit gewoon noodzakelijk was om tot het gewenste resultaat te komen en hieruit is onze nieuwe identiteit ontstaan. Onze conclusie: Blijf openstaan en deel je bevindingen met anderen om te herkennen waar je staat en waar je naar toe wilt. Dit is belangrijk voor je ontwikkeling als persoon maar ook als onderneming.